Over deze site

Het Referentiekader (Refka) is een kwaliteitsinstrument voor de gezondheidsbevordering. Het geeft inzicht  in de factoren die bij de planning en uitvoering van gezondheidsbevordering een rol spelen. Met het Refka analyseert u systematisch al deze factoren en brengt ze met elkaar in verband. Hiermee kunt u nagaan welke verbeteringen op korte of lange termijn u kunt aanbrengen.
Deze site bevat een digitale versie van het Refka. Eerder verscheen het Refka al in gedrukte vormen. Met de aangepaste digitale versie Refka 2.0 is dit model toegankelijker geworden en het gebruik makkelijker. 

Voor wie?
Deze site is bedoeld voor gezondheidsbevorderaars of preventiewerkers, werkzaam bij de GGD, de RIAGG/GGZ, de verslavingszorg, de thuiszorg of bij een landelijke categorale instelling of ondersteuningsinstituut, voor onderzoekers of beleidsmedewerkers.

Gebruik van deze site
U kunt op deze site op verschillende manieren aan de slag met het Refka 2.0. Dit hangt af van het doel en de mate van intensiteit waarmee u met het instrument wilt werken. Zo kunt u gebruik maken van:

 • Refka uitleg
  Hier kunt u uw kennis over het Refka verdiepen. U kunt van elk ‘vakje' van het Refka uitgebreide achtergrondinformatie krijgen. We geven daarbij belangrijke bronnen, bij voorkeur in de vorm van links, bij voorbeeld naar de uitgebreide site van het RIVM Kompas. of Wikipedia, die U weer verder leiden naar andere bronnen.  U kunt zich ook laten inspireren door de Veelgestelde vragen, die gebaseerd zijn op ervaringen in lessen en audits.
 • Quick scan
  U kunt met de quick scan het Refka in korte tijd uitproberen op een bestaand of fictief project of programma.
 • Full Refka Scan
  Met de Full Refka Scan kunt u uw eigen project of programma doorlichten. De Full Refka Scan is een uitgebreide vragenlijst die u, liefst met uw gehele team, kunt invullen. U komt dan bij het invullen al op ideeën. Daarna kunt u met uw team over doorpraten. Deze gang van zaken zou u om de zoveel tijd kunnen herhalen. Dat biedt u regelmatig reflectie op (de voortgang) van het werk. Is de vragenlijst te veel om in één keer af te werken,dan werkt u per kolom. Bij voltooiing van iedere kolom krijgt u een beoordeling; deze krijgt u ook over het totaal.
 • Persoonlijk advies
  Wilt u in persoonlijk contact uw project verder in kaart brengen en verbeteren? Dat kan in een persoonlijk advies. Dat kan per e-mail of in de vorm van een persoonlijk gesprek of een audit met meerdere personen. Dit laatste stellen wij voor u op maat samen.
 • Cursussen
  Hier vindt u het cursusaanbod van het NIGZ met daarin opgenomen het aanbod op het gebied van het Refka.

Registratie

Indien u uw scores van de Full scan wilt bewaren, dan moet u zich registreren. 

 

Fotografie: Photo by Michael Richert, RGBStock.com" http://www.rgbstock.com/user/ayla87