Refka

Humane Biologie: -Erfelijkheid -Vitaliteit Demografie Actualiteit Economie Politiek Gezonde leefstijl Trends Sociale cohesie (Soc. capital) Organisatie Ontwikkeling Menskracht Deskundigheid Gezondheidsvaardigheid (Health literacy) Sociaal draagvlak Community- Setting- Ontwikkeling Publiciteit Empowerment Methoden Historie In- en extern Netwerk Cultuur Kennis Leiderschap Beleid Strategie Gezonde omgeving en milieu Actiebegeleidend onderzoek Determinanten patroon Verantwoord onderzoek Investering Goodwill Organisatieonderzoek Pleitbezorgen Beleidsontwikkeling Determinanten algemeen Voorzieningen Informatie Voorlichting Educatie Gelijke kansen (equity) Intersectorale actie Gezondheid en Kwaliteit van leven Gezondheidsprofiel Beleid: wet, regels, financiering Maatschappelijke context Onderzoek & Feedback 1 Organiseren 2 Interventies 3a Interventiesuitkomsten 3b Determinanten 3c Gezondheid