Uitleg

De Quick Scan is bedoeld als een eerste snelle kennismaking met toepassing van het Refka op uw programma. Met de Quick scan kunt u uw programma kort doorlichten op Refka onderdelen. Zodat u vast een indruk krijgt van de toepassing van het Refka op uw programma. En om een idee te krijgen van wat voor soort vragen worden gesteld. Is uw interesse en nieuwsgierigheid hiermee opgewekt, dan kunt u hierna naar de Full Refka Scan gaan.

De vragen van de Quick Scan vertegenwoordigen ieder een onderdeel van het Refka. Ook gaan enkele vragen over algemene principes of vaak voorkomende knelpunten in de gezondheidsbevordering. 

De antwoordcategorieën zijn trapsgewijze opgebouwd. Ze lopen van minimaal, via gemiddeld naar optimaal. U kiest de omschrijving die het meeste bij uw situatie past. In de volgende categorie ziet u meteen de verbetermogelijkheden aangereikt. Zo stimuleren ze u vooral tot verder nadenken. 

De Quick Scan pretendeert geen wetenschappelijk verantwoord, uitgetest en gevalideerd instrument te zijn. Het is wel bij collega's gepretest en zal op grond van feedback verder verbeterd worden.