Wat is het Referentiekader Gezondheidsbevordering

Het Referentiekader (Refka) is een kwaliteitsinstrument voor de gezondheidsbevordering. Het geeft inzicht  in de factoren die bij de planning en uitvoering van (duurzame) gezondheidsbevordering een rol spelen. Met het Refka analyseert u systematisch al deze factoren en brengt ze met elkaar in verband. Zo kunt u nagaan welke verbeteringen op korte of lange termijn u kunt aanbrengen.
Deze site bevat een digitale versie van het Refka. Eerder verscheen het Refka al in gedrukte vormen. Met de aangepaste digitale versie Refka 2.0 is dit model toegankelijker geworden en het gebruik makkelijker. 
Bronnen:
Saan & De Haes: Gezond effect bevorderen, het organiseren van effectieve gezondheidsbevordering. NIGZ, Woerden, 2005
Saan, de Haes, Hekkink: Eindrapport pilot referentiekader 206-2007, NIGZ, 2007 
Saan ea.: (artikel): Gezondheid duurzaam bevorderen. Gezondheidsbevordering is een marathon, geen sprint. TSG 8 (2010): 255-66
Voor meer informatie: afokker@nigz.nl, tel. 0348 439892

Actueel:

Wat vindt u ervan? Refka Poll